Formakuntza psikosoziohezitzailea

Kalitatezko etengabeko formakuntza oinarrizko gakoa da bikaintasunaren bila ari diren gizarte eremuko erakundeentzat. Trebakuntza eta etengabe birziklatzea dira tresna eraginkorrenak kalitateko zerbitzuen bidean.

Hirugarren sektoreko elkarteen neurrira egindako formakuntza eskaintzen dugu, eta saioak eta formatuak elkarteekin elkar hartuta eraikitzenditugu, ezagutza eguneratu eta berritzaile iraunkorra mantentzea ahalbidetzen duen alderdi praktikoari begira.

Ezagutzak bereganatzea ez ezik, beste helburu bat ere badu geure formakuntzak: bizitza eta lanbide hazkundeari begirako autoezagutza garatzea.

Metodologia

Elkarte, talde eta pertsona bakoitzak bere beharren lanketa berezitua behar du, asimilatzea bermatzeko, bizipen edukietan indarra jarriko bada. Bezeroaren behar, nahi eta ezaugarriei moldaturiko egokitzapen berezituaren alde egiten dugu, asperdura eta denbora-galtze sentsazioa ekiditeko.

Analisi eta eskuhartze psikosozioheziltzailea

Lotura eta atxikimendua | Harreman hezitzailea eskuhartze tresna | Ikasketa ibilbide pertsonalizatuak | Dokumentuen kudeaketa | Tutoretzak

Gaitasun “bigun” edo softskillak

Enpatia | Entzumen aktiboa | Komunikazioa | Adimen emozionala | Kapital psikologikoa

Pertsonen kudeaketa eta lidergoa

Talde-lana | Bitartekaritza | Konfiantza sortzea | Kritika | Entzumen aktiborako tresnak | Aitorpen sistema | Kolaborazio sareak osatzea

Pertsonaren barne garapenerako ohiturak

Pertsonen barneko analisia | Kontzientzia sortzea | Erabakiak hartzea | Ohitura osasungarriak | Alternatiba bilaketa

Onurak

Ezagutza partekatua eta eguneratua duten profesionalak.
Autoezagutza handitzea, heziketa esku hartzeak norberarengan zein besteengan duen eraginari buruz jabetzea eta kontzientzia hartzea.
Gaitasunak garatzea orokorrak, zehatzak edo pertsonalak, modu erabilgarri eta eraginkorrean.
Pertsonenarteko eta ingurunearekiko harremanak hobetzea.
Taldeen kohesioa eta berrikuntzari begirako guneak sortzea.
Elkarteen baitan etengabeko hobekuntza sistemak ezartzea.
Ardurapostuetarako garapena, arrakasta, berme eta segurtasunez.
Errealitate berrietara egokitze azkar eta eraginkorra.

    Kontaktua